medby_logo_negativ_edited.png

Tomter til salgs i Narvik største næringspark

Medby Næringspark er Narviks største næringspark beliggende i Nord-Norges logistikknutepunkt Bjerkvik.

 

-Prisgunstige tomter

-Området ligger ca. 12 minutters kjøring nord for Narvik, like ved E6.

 

-Næringsparken er på ca. 150 000 m2 regulert til næring og industri.

 

-Tomtene er romslige med god adkomst og fleksible reguleringsbestemmelser.

 

-Tomtene har gode grunnforhold og leveres ferdig planert med vei, vann, avløp, strøm og fiber til tomtegrensen.

Beliggenhet 

Medby Næringspark har sentral beliggenhet i Bjerkvik i Ofoten området, i det som er veikrysset mellom Narvik, og Tromsø, Harstad, og Lofoten/Vesterålen. Området ligger strategisk til i forhold til hovedferdselsåren for inn- og utgående varer til og fra landsdelen, og for detaljvaredistribusjon til nær- og omkringliggende områder.

Medby Næringspark ligger inntil E6 1,5 km sør for Bjerkvik sentrum og 14 km nord for Narvik. Pr i dag har lager- og logistikkbedriftene Posten/Bring, Hålogaland Transport AS og Teltproffen AS etablert seg i næringsparken.

Beskaffenhet

Eiendommene ligger sørvestvendt til, solrikt beliggende og med utsikt over Herjangsfjorden. I kommunedelplanen er arealene satt av til nærings- og industriformål, og ferdig regulerte tomter vil være byggeklar høsten 2020. Arealene egner seg svært godt for lager- og logistikkvirksomheter. Veg, vann, avløp, strøm og tele/data er etablert og leveres frem til tomtegrensen. Ny kommunal adkomst skal etableres inn i næringsparken. Grunnforholdene er relativt enkle. Tomtene leveres ferdig planert etter nærmere avtale tilpasset behovet til kjøper.