Narvik største næringspark

Næringstomter til salgs!

Medby Næringspark AS

Medby Næringspark er et nytt næringsområde under utvikling sentralt i Bjerkvik .

Barlindhaug Eiendom AS (56,35 %) Narvikgården AS (15,01 %) Ofoten Sparebank AS (14,39 %) Idar Hanssen (14,25 %)

Hvem er i næringsparken i dag?

Hvor ligger næringsparken?

Posten Norge etablerer ny logistikk terminal i Medby Næringspark med innflytting tidlig i 2017. I tillegg har Hålogaland Transport, First Stopp dekkservie og Teltproffen etablert seg i Næringsparken.

Næringsområdet ligger sentralt i Bjerkvik i Narvik kommune langs E6/E10. Avstanden til Evenes flyplass er 43 km og til Narvik sentrum 12 km når Hålogalandbrua står ferdig i 2017.  Området på 150.000 m2 er under regulering.

Medby Næringspark har sentral beliggenhet i Bjerkvik i Ofoten området, i det som er veikrysset mellom Narvik, og Tromsø, Harstad, og Lofoten/Vesterålen. Området ligger strategisk til i forhold til hovedferdselsåren for inn- og utgående varer til og fra landsdelen, og for detaljvaredistribusjon til nær- og omkringliggende områder.

Medby Næringspark ligger inntil E6 1,5 km sør for Bjerkvik sentrum og 14 km nord for Narvik. Pr i dag har lager- og logistikkbedriftene Posten/Bring, Hålogaland Transport AS og Teltproffen AS etablert seg i næringsparken.

Eiendommene ligger sørvestvendt til, solrikt beliggende og med utsikt over Herjangsfjorden. I kommunedelplanen er arealene satt av til nærings- og industriformål, og ferdig regulerte tomter vil være byggeklar høsten 2020. Arealene egner seg svært godt for lager- og logistikkvirksomheter. Veg, vann, avløp, strøm og tele/data er etablert og leveres frem til tomtegrensen. Ny kommunal adkomst skal etableres inn i næringsparken. Grunnforholdene er relativt enkle. Tomtene leveres ferdig planert etter nærmere avtale tilpasset behovet til kjøper. 

Kontakt oss

Tiger Eiendomskompetanse

​Kevin Mortensen

E-post: km@tigereiendom.no

Mobil

467 47 997

  • Facebook
  • Instagram

@2020 by Barlindhaug Eiendom/Ann Margareth