logo_CMYK_barlindhaug_eiendom.png

© 2018 Medby Næringspark AS

Medby Næringspark

NÆRINGSTOMTER TIL SALGS I NARVIK KOMMUNE

  • Tomteareal: 150 000 m² 

  • Strategisk beliggenhet for distribusjon i landsdelen 

  • Byggeklare tomter våren 2020

  • Sentral beliggenhet i Bjerkvik

  • 12 min kjøreavstand til Narvik sentrum          

Medby Næringspark har sentral beliggenhet i Bjerkvik i Ofoten området, i det som er veikrysset mellom Narvik, og Tromsø, Harstad, og Lofoten/Vesterålen. Området ligger strategisk til i forhold til hovedferdselsåren for inn- og utgående varer til og fra landsdelen, og for detaljvaredistribusjon til nær- og omkringliggende områder.

Medby Næringspark ligger inntil E6 1,5 km sør for Bjerkvik sentrum og 14 km nord for Narvik når Hålogalandbrua åpner 9. desember 2018. Pr i dag har lager- og logistikkbedriftene Posten/Bring, Hålogaland Transport AS og Teltproffen AS etablert seg i næringsparken.

Eiendommene ligger sørvestvendt til, solrikt beliggende og med utsikt over Herjangsfjorden. I kommunedelplanen er arealene satt av til nærings- og industriformål, og ferdig regulerte tomter vil være byggeklar høsten 2019. Arealene egner seg svært godt for lager- og logistikkvirksomheter. Veg, vann, avløp, strøm og tele/data er etablert og leveres frem til tomtegrensen. Ny kommunal adkomst skal etableres inn i næringsparken. Grunnforholdene er relativt enkle. Tomtene leveres ferdig planert etter nærmere avtale tilpasset behovet til kjøper.