top of page
DJI_0087.jpg

Medby Næringspark

Medby Næringspark er Narviks største næringspark beliggende i Nord-Norges logistikknutepunkt Bjerkvik.

Området ligger ca. 12 minutters kjøring nord for Narvik, like ved E6 - Næringsparken er på ca. 150 000 m2 regulert til næring og industri - Tomtene er romslige med god adkomst og fleksible reguleringsbestemmelser - Tomtene leveres ferdig planert med vei, vann, avløp, strøm og fiber til tomtegrensen.

  • Ledig tomteareal er på til sammen 71.000 m2

  • 4 delfelt på hhv. 32.000, 28.000, 6.400 og 4.600 m2

  • De to største delfeltene kan deles opp i mindre tomter tilpasset den enkeltes behov

  • Situasjonsplanen er kun å anse som et eksempel på tomteinndeling

MEDBY NÆRINGSPARK 15.05.2024_Side_1.jpg
12 min kjøring
nord fra Narvik
Bjerkvik
467 47 997

Ta kontakt for visning

Medby Næringspark er Narviks største næringspark beliggende i Nord-Norges logistikknutepunkt Bjerkvik.

Prisgunstige tomter​ - Området ligger ca. 12 minutters kjøring nord for Narvik, like ved E6. Medby Næringspark er den største næringsparken i Narvik kommune. Næringsparken ligger sørvestvendt til med solrik beliggenhet og utsikt over Herjangsfjorden. Arealene er regulert til nærings- og industriformål og er svært godt egnet til lager- og logistikkvikrsomhet. Infrastrukturen er opparbeidet. Tomtene leveres ferdig opparbeidet og planert etter nærmere avtaletilpasset behovet til kunden.

DJI_0104.jpg

Bedrifter hos
Medby Næringspark i dag

Uno-X_Truck_RGB_Liggende_lys_bakgrunn.png

Beliggenhet

Medby Næringspark er Narviks største næringspark beliggende i Nord-Norges logistikknutepunkt Bjerkvik.

Prisgunstige tomter​ - Området ligger ca. 12 minutters kjøring nord for Narvik, like ved E6. Medby Næringspark er den største næringsparken i Narvik kommune. Næringsparken ligger sørvestvendt til med solrik beliggenhet og utsikt over Herjangsfjorden. Arealene er regulert til nærings- og industriformål og er svært godt egnet til lager- og logistikkvikrsomhet. Infrastrukturen er opparbeidet. Tomtene leveres ferdig opparbeidet og planert etter nærmere avtaletilpasset behovet til kunden.

Beskaffenhet

Eiendommene ligger sørvestvendt til, solrikt beliggende og med utsikt over Herjangsfjorden.  Nærings- og industriformål, og infrastrukturen er ferdig etablert.

 

Arealene egner seg svært godt for lager- og logistikkvirksomheter. Tomtene leveres ferdig planert etter nærmere avtale tilpasset behovet til kjøper. 

Ledige tomter

Tomtene i næringsparken er allerede opparbeidet med strøm, fiber, vann og avløp, og nye byggeklare tomter opparbeides etter nærmere avtale.

Bjerkvik er et naturlig logistikk-knutepunkt for Nord-Norge der varer inn og ut av landsdelen passerer gjennom, både til/fra Lofoten/Vesterålen, Harstad-området, og Troms og Finnmark. Næringsområdet ligger sentralt i Bjerkvik i Narvik kommune langs E6/E10. Avstanden til Evenes flyplass er 43 km og til Narvik sentrum 12 km.

Les artikkel!

Stadig mer av den 150 000 m2 store Medby Næringspark nord for Narvik fylles med aktivitet. Nå er to nye større etableringer påbegynt og flere er på gang.

– Det er ingen tvil om at Bjerkvik representerer et av landsdelens viktigste knutepunkt, og i så måte er en interessant lokalisering for en rekke lager- og logistikkaktører som opererer i nord, sier Kjetil S. Paulsen hos næringsparkens hovedeier Barlindhaug Eiendom.

bottom of page