medby_logo_negativ_edited.png

Tomter til salgs i Narvik største næringspark

Medby Næringspark er Narviks største næringspark beliggende i Nord-Norges logistikknutepunkt Bjerkvik.

 

-Prisgunstige tomter

-Området ligger ca. 12 minutters kjøring nord for Narvik, like ved E6.

 

-Næringsparken er på ca. 150 000 m2 regulert til næring og industri.

 

-Tomtene er romslige med god adkomst og fleksible reguleringsbestemmelser.

 

-Tomtene leveres ferdig planert med vei, vann, avløp, strøm og fiber til tomtegrensen.

Beliggenhet 

Medby Næringspark har sentral beliggenhet i Bjerkvik i Ofoten området, i det som er veikrysset mellom Narvik, og Tromsø, Harstad, og Lofoten/Vesterålen. Området ligger strategisk til i forhold til hovedferdselsåren for inn- og utgående varer til og fra landsdelen, og for detaljvaredistribusjon til nær- og omkringliggende områder.

Næringsparken er regulert, og ligger inntil E6 1,5 km sør for Bjerkvik sentrum og 14 km nord for Narvik. Pr i dag har lager- og logistikkbedriftene Posten/Bring, Hålogaland Transport AS og Teltproffen AS etablert seg i næringsparken.

Beskaffenhet

Eiendommene ligger sørvestvendt til, solrikt beliggende og med utsikt over Herjangsfjorden.  Nærings- og industriformål, og infrastrukturen er ferdig etablert.

 

Arealene egner seg svært godt for lager- og logistikkvirksomheter. Tomtene leveres ferdig planert etter nærmere avtale tilpasset behovet til kjøper. 

Medby Næringspark tar form nord for Narvik
Stadig mer av den 150 000 m2 store Medby Næringspark nord for Narvik fylles med aktivitet. Nå er to nye større etableringer påbegynt og flere er på gang.

– Det er ingen tvil om at Bjerkvik representerer et av landsdelens viktigste knutepunkt, og i så måte er en interessant lokalisering for en rekke lager- og logistikkaktører som opererer i nord, sier Kjetil S. Paulsen hos næringsparkens hovedeier Barlindhaug Eiendom.

Les hele artikkelen her.

Screenshot 2021-09-10 at 08.07.39.png