Bedrifter

  • Posten Norge AS
  • Hålogaland Transport AS
  • First Stopp Dekkservice AS
  • Teltproffen AS
Posten Norge etablerer ny logistikk terminal i Medby Næringspark med innflytting tidlig i 2017. I tillegg har Hålogaland Transport, First Stopp dekkservie og Teltproffen etablert seg i Næringsparken. Tomtene i næringsparken er allerede opparbeidet med strøm, fiber, vann og avløp, og nye byggeklare tomter opparbeides etter nærmere avtale.
DJI_0960.jpg