Ledige tomter

  • Tomteareal: 150 000 m² 

  • Strategisk beliggenhet for distribusjon i landsdelen 

  • Byggeklare tomter 

  • Sentral beliggenhet i Bjerkvik

  • 12 min kjøreavstand til Narvik sentrum          

Bjerkvik er et naturlig logistikk-knutepunkt for Nord-Norge der varer inn og ut av landsdelen passerer gjennom, både til/fra Lofoten/Vesterålen, Harstad-området, og Troms og Finnmark. Næringsområdet ligger sentralt i Bjerkvik i Narvik kommune langs E6/E10. Avstanden til Evenes flyplass er 43 km og til Narvik sentrum 12 km.

Posten Norge etablerer ny logistikk terminal i Medby Næringspark med innflytting tidlig i 2017. I tillegg har Hålogaland Transport, First Stopp dekkservie og Teltproffen etablert seg i Næringsparken. Tomtene i næringsparken er allerede opparbeidet med strøm, fiber, vann og avløp, og nye byggeklare tomter opparbeides etter nærmere avtale.