Om oss

Eiendommene ligger sørvestvendt til, solrikt beliggende og med utsikt over Herjangsfjorden. I kommunedelplanen er arealene satt av til nærings- og industriformål, og ferdig regulerte tomter vil være byggeklar høsten 2020. Arealene egner seg svært godt for lager- og logistikkvirksomheter. Veg, vann, avløp, strøm og tele/data er etablert og leveres frem til tomtegrensen. Ny kommunal adkomst skal etableres inn i næringsparken. Grunnforholdene er relativt enkle. Tomtene leveres ferdig planert etter nærmere avtale tilpasset behovet til kjøper.